Pjesma, zabava i dobro društvo

Pjesma, zabava i dobro društvo ono je što glinske umirovljenike i članove Kulturno umjetniče udruge Treća sreća okuplja na aktivnostima u sklopu programa kulturno-umjetničkih aktivnosti – zbor. U prostoru hvratskog doma užurbano se priprema repertoar koje će biti izveden 29. listopada u sklopu Smotre folklora umirovljenika koja će biti održana u Glini.

Hrvatski dom 11.10.2022.

Lječilište Topusko 12.10.2022.