Neophodno produljenje provedbe projekta

U Prostoru Društvenog centar Glina u Marinbrodu održan je sastanak projektnog tima. Tema sastanka bila je status provedbe aktivnosti te plan rada u narednom razdoblju. U statusu provedbe pojedinih aktivnosti u odnosu na ugovorene mjerljive ishode razvidno je da se pojedine aktivnosti provode slabijom dinamikom nego što je predviđeno ugovorom o financiranju. Glavni izvori poteškoća u provedbi karakterizira viša sila, odnosno pandemija koronavirusom te potrese i posljedice potresa iz prosinca 2020. godine. Na sastanku je zaključeno da je, s obzirom na trenutnu realizaciju te situaciju s ponovnom eskalacijom pandemije koronavirusom i novi val epidemije, neophodno produljenje provedbe projekta kako bi se uspjele izvršiti ugovorom preuzete obaveze. Sukladno navedenom trenutno se optimalnim smatra produljenje provedbe za dodatnih 6 mjeseci.