Edukacija, prevencija i kontrola

Posljedice šećerna bolest su komplikacije na velikim i malim krvnim žilama, živcima te bazalnim membranama različitih tkiva. Kako bi se bolest spriječila potrebna je edukacija o samoj bolesti, važnosti pridržavanja pravilne prehrane i fizičke aktivnosti. Bez redovite kontrole glukoze u krvi nema dobre regulacije glukoze u krvi niti zadovoljavajućeg liječenja. Sve potrebno za prevenciju pružamo umirovljenicima kroz radionice i predavanja o očuvanju zdravlja.

9.8.2022.

10.8.2022.