Prvi rezultati istraživanja: Što umirovljenici misle, trebaju, što ih zanima…

U sklopu provedbe projekta Umirovljenici, aktivan dio zajednice predviđena je provedba istraživanja unutar 7 fokus grupa koje će pokazati problematiku s kojom se umirovljenici susreću u ostvarivanju svojih prava i pravne zaštite na temelju kojeg će biti izrađen program. Za vrijeme provedbe istraživanja, svakih šest mjeseci, bit će izrađen po jedan sažetak, odnosno ukupno 4, a prvi od sažetaka pogledajte u prilogu. Također kroz provedbu bit će izrađene smjernice za rad s umirovljenicima, održan okrugli stol te provedena obuka članova organizacija civilnog društva.

Sažetak istraživanja za prvih šest mjeseci

Statistički prikaz rezultata ankete